mazelen

Waarom niet vaccineren


In Nederland is het niet verplicht je te laten vaccineren tegen kinderziektes als de bof, mazelen en de rode hond. Sommige mensen maken dan ook gebruik van hun recht dit niet te doen. Er kunnen verschillende redenen voor zijn.

Geloof

Protestants-christelijke groeperingen wijzen vaccinatie af omdat zij het strijdig vinden met hun geloof in Gods voorzienigheid.

Antroposofische overtuiging

In de antroposofie vindt men dat kinderziekten deel uitmaken van de ontwikkeling van het kind. Men staat niet geheel afwijzend tegenover vaccinatie, maar alleen in het geval van ernstige ziekten. Mazelen vallen daar niet onder, maar rode hond weer wel.

Contra-indicaties

Er kunnen medische redenen zijn om de vaccinatie uit te stellen. Zwangerschap, ernstige stoornissen in het afweermechanisme, bloedtransfusie en behandeling met gammaglobuline kunnen contra-indicaties zijn. Het is een misverstand dat het vaccin niet geschikt is voor kinderen met een allergie voor kippeneiwit.

Gezondheid

Er zijn mensen die vinden dat de bijwerkingen uit de vaccinaties niet opwegen tegen de bescherming. Er is veel nader onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen. In 1998 beweerde Andrew Wakefield dat er een verband bestond tussen autisme en de BMR prik. Het is inmiddels gebleken dat deze veronderstelling niet juist is. Uit een Deens onderzoek dat in 2002 plaatsvond onder 500.000 kinderen werd geen enkel verband gevonden tussen autisme en vaccinatie. Ook een verband tussen vaccinatie en het veroorzaken van de ziekte van Chohn, collitis, atopie en chronische gewrichtsklachten is wetenschappelijk niet bewezen.

Kritische ouders

In 1994 is de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) opgericht door verontruste en kritische ouders, die vonden dat er veel te veel vaccinaties al op jonge leeftijd plaatsvinden. Zij streven naar een betere voorlichting over de vaccinaties, vooral ten aanzien van de risico’s van ziekten en vaccinaties. Meer informatie over deze vereniging vind je op de eigen website.
Voeg je eigen tip toe »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

7 stemmen / gem. score 3
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »